آموزش actix analyzer

آموزش جامع نرم افزار actix analyzer

تنظیمات اولیه

بعد از کرک actix analyzer لازم است که یه سری تنظیمات اولیه انجام بدیم. برای تحلیل کامل لاگ فایلهای tems investigation لازم است که تنظیمات زیر را انجام دهیم.

مانند شکل از منوی File/preferences/Tems گزینه آخر را انتخاب می کنیم.

تمامی تیکها را فعال نمایید و ok را بزنید. سپس نرم افزار را دوباره اجرا کنید.

سپس با توجه به سناریو و نیاز به تحلیل براساس Time/Location/Distance/Message  را انتخاب می

کنیم. از منوی Home/preferences مراحل را دنبال کنید.

آموزش Actix Analyzer – بررسی swap

swap به معنی عدم هماهنگی دیتابیس و شرایط واقعی است . بدین صورت که در برابر یک سکتور که انتظار می رود از آن سیگنال گرفت از شماره سکتور دیگری سیگنال دریافت کرد. در همه ی تکنولوژی ها امکان این اتفاق وجود دارد. بیشترین دلیل این اتفاق زمانی است که در فیدر کشی سایت اشتباهی پیش آمده باشد.

وجود swap مشکلات زیادی بوجود می آورد و بخصوص هنگام بهینه سازی ممکن است نتیجه را بصورت محسوسی عوض کند.

از این رو شرکت های نگهداری مرتبا این موضوع را بررسی می کنند.