Category Archives: Learning

Drive test learning and tutorials,

گوشی های TEMS و NEMO با قابليت پشتيبانی سرويس VOLTE

گوشی های TEMS و NEMO با قابليت پشتيبانی سرويس VOLTE Supported Devices with VoLTE Capability [...]

TEMS™ Investigation 21 Release Note

TEMS Investigation 21 Release Note در این نوشته تلاش می کنیم اطلاعات مربوط به tems [...]

بررسی مشکلات درایو تست 2G و 3G

بررسی مشکلات درایو تست  2G و 3G در این مجموعه آموزش ها تلاش می کنیم [...]

آموزش actix analyzer

آموزش جامع نرم افزار actix analyzer تنظیمات اولیه بعد از کرک actix analyzer لازم است [...]